Ææ: 8 Les ord – side 1 av 5

Ææ: 8 Les ord – side 1 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

To ærfuglhanner truer hverandre. En hunn står rett bak og skriker. Illustrasjon.

ærfugl

bærene

nær

tær