Minimale par ʃ- og ҫ-lyd: 3 Fyll inn ord

Minimale par ʃ- og ҫ-lyd: 3 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

Minimale par ʃ- og ҫ-lyd: 3 Fyll inn ord