ʃ-lyd med RS: 11 Les ord – side 8 av 8

ʃ-lyd med RS: 11 Les ord – side 8 av 8

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Et gårdstun der vi ser våningshuset, hagebord, blomster og et tre. Det er gress og heller. Det er utsikt. Låven synes ikke. Foto.

(Feit o har å-lyd, feit e har æ-lyd, feit t er ʈ)
gårdstun
gårdsbruk
gårdsvei
jordsmonn
jordskorpa
jordskred
jordstjerne