ʃ-lyd med RS: 12 Skriv ord

ʃ-lyd med RS: 12 Skriv ord

Klikk på lydknappen, og skriv ordet du hører.

ʃ-lyd med RS: 12 Skriv ord