ɳ-lyd med RN: 11 Les ord – side 4 av 8

ɳ-lyd med RN: 11 Les ord – side 4 av 8

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Ei hvit terne med svart nebb og svart kalott på hodet, stuper etter et flyende insekt. Illustrasjon.

(Feit e har æ-lyd)
terne
gjerne
stjerne
lanterne
verne
fjerne
kvern