ɳ-lyd med RN: 12 Skriv ord

ɳ-lyd med RN: 12 Skriv ord

Klikk på lydknappen, og skriv ordet du hører.

ɳ-lyd med RN: 12 Skriv ord