ʅ-lyd med RL/RDL: 11 Les ord – side 2 av 8

ʅ-lyd med RL/RDL: 11 Les ord – side 2 av 8

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Tre storlom, det er to voksne og en ungfugl. Ungfuglen svømmer, mens de voksne er på land. Illustrasjon.

storlom
turløype
sporlek
vinterleir
speiderleder
korledelse
superlim