Velg øvelse

Lesekurs B: ʅ-lyd med RL/RDL

Velg øvelse

Lesekurs B: ʅ-lyd med RL/RDL

1 Lyd og symbol

2 Lær sang

3 Velg ord

4 Sorter linjer

5 Fyll inn ord

6 Pusle ord

7 Reparer sang

8 Skriv sang

9 Del opp sang

Level_3_B_15

10 Fullfør fortelling

11 Les ord

12 Skriv ord

13 Løs rebus

14 Les historien