ʅ-lyd med RL/RDL: 5 Fyll inn ord

ʅ-lyd med RL/RDL: 5 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

ʅ-lyd med RL/RDL: 5 Fyll inn ord