ØY og EI: 1 Lyd og symbol

ØY og EI: 1 Lyd og symbol

Klikk på lydknappen for å starte avspillingen. Teksten til filmen finner du i veiledningen.