ŋ-lyd med NG: 11 Les ord – side 2 av 8

ŋ-lyd med NG: 11 Les ord – side 2 av 8

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

To gutter denger løs på hverandre så støvet farer opp rundt dem. Illustrasjon.

denge
ting
ingen
mening
finger
vinge
sving