EG-N og ØG-N: 11 Les ord – side 7 av 7

EG-N og ØG-N: 11 Les ord – side 7 av 7

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

To bregnearter. Illustrasjon.

bregne
bregner
regne
regnestykke
regneart
regning
beregne