AI og AU: 12 Skriv ord

AI og AU: 12 Skriv ord

Klikk på lydknappen, og skriv ordet du hører.

AI og AU: 12 Skriv ord