AI og AU: 5 Fyll inn ord

AI og AU: 5 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

AI og AU: 5 Fyll inn ord