Vv: 7 Velg ord

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /v/. Si /v/ for hvert klikk.

Vv: 7 Velg ord