Vv: 5 Koble symbolpar

Dra sammen tegnene som har samme lyd.

Vv: 5 Koble symbolpar