Tt: 17 Les historien – side 4 av 17

Tt: 17 Les historien – side 4 av 17

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Haren bykser av sted. Barnetegning.

Men haren har sett Toto. «Huttetu!»
Haren setter av sted med Toto tett etter seg.

Toto treffer nesten foten til haren. Men haren smetter unna. «Huff, sånt strev uten resultat!» sier Toto trist. Toto må visst finne noe annet å sette tennene i.