Tt: 16 Del i stavelser

Tt: 16 Del i stavelser

Skriv hvert ord med bindestrek mellom stavelsene, sånn som i eksemplet.

Tt: 16 Del i stavelser