Rr: 5 Koble symbolpar

Dra sammen tegnene som har samme lyd.

Rr: 5 Koble symbolpar