Velg øvelse

Lesekurs A: Rr

Velg øvelse

Lesekurs A: Rr

1 Lyd og symbol

2 Velg symbol

3 Velg riktig bilde

4 Finn bokstav

5 Koble symbolpar

6 Lær sang

7 Velg ord

8 Sorter linjer

9 Fyll inn ord

10 Pusle ord

11 Reparer sang

12 Del opp sang

13 Skriv sang