Pp: 17 Les historien – side 21 av 22

Pp: 17 Les historien – side 21 av 22

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Barna og mor leker en spørrelek. Barnas snakkebobler sier: pære, pinne og politi. Tingene er avbildet. Barnetegning.

Så tar de en runde med spørretime. Alle må finne på ord på P, og de andre spør til de har funnet ut svaret. Ordene de finner på, er: pilot, pave, prest, pinne, pipe, pirat, pose, puma, pote, pære, pyse (det er mamma), påle, par, pust og puls.