Pp: 16 Del i stavelser

Pp: 16 Del i stavelser

Skriv hvert ord med bindestrek mellom stavelsene, sånn som i eksemplet.

Pp: 16 Del i stavelser