Pp: 17 Les historien – side 10 av 22

Pp: 17 Les historien – side 10 av 22

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Panteren har fanget præriehunden og har begynt å partere den. Barnetegning.

Panteren dreper præriehunden og flår av pelsen. Så spiser den byttet sitt der på prærien.