Pp: 17 Les historien – side 7 av 22

Pp: 17 Les historien – side 7 av 22

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Espen puma jager ei rype. Barnetegning.

Espen puma er på sporet av en fugl. Pumaen spretter inn i sivet, og ei rype farer opp.