Pp: 15 Finn rimord

Memory: Snu to og to kort til du har funnet alle parene som rimer.

Pp: 15 Finn rimord