Oo: 6 Lær sang

Syng med, og prøv å lære visa.

Barnetegningen illustrerer sangteksten.

Onsdag drog Ole til onkel prost.
Han fikk oval omelett med ost.
Oksen var ond. Oberst Olsen lo:
«Oksen ser rødt og oransje, ho, ho!»
Ole drog bort. Oter og hjort
så han mens han for igjennom en port.