Oo: 7 Velg ord

Klikk på alle ordene som inneholder lyden /o/ som i ord. To av O-ene har lyden /å/ istedenfor /o/.

Oo: 7 Velg ord