Øø: 17 Les historien – side 24 av 25

Øø: 17 Les historien – side 24 av 25

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Den voksne læreren Tørris sitter ved et bord med masse bøker. Barnetegning.

Tørris var enig. Og han utdannet seg til lærer selv. Siden underviste han søte små til han var sytti år.