Øø: 17 Les historien – side 23 av 25

Øø: 17 Les historien – side 23 av 25

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

En gammel lærer med grått hår og kinnskjegg skriver tall på tavla mens han snakker. Barnetegning.

Tørris var støtt seint ute til lærerens timer.  Han hadde så mye å utføre. Læreren sa han måtte møte opp før. Det var nødvendig å lære å lese. Troslære og historie måtte også øves inn.