Øø: 17 Les historien – side 15 av 25

Øø: 17 Les historien – side 15 av 25

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Ei hånd holder ei lanterne som lyser opp noen mus og tønner og sekker på hyllene i stabburet. Barnetegning.

Tørris hentet mat fra tønnene og fra hyllene under mønet.