Øø: 17 Les historien – side 14 av 25

Øø: 17 Les historien – side 14 av 25

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Far står oppå tømmerstokker i elva. Han bruker fløterhaken til å få fra hverandre sammenvasete stokker. Barnetegning.

Når far fløtte tømmer uti elva, møtte Tørris ham med mat.