Øø: 17 Les historien – side 6 av 25

Øø: 17 Les historien – side 6 av 25

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Ei lita jente med lilla klær ligger på magen. Barnetegning.

Da Tørris var fem år, fødte mora ei datter. Søstera til Tørris het Sølvi.