Kk: 17 Les historien – side 23 av 53

Kk: 17 Les historien – side 23 av 53

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Her er et bål med steiner rundt. Barnetegning.

KN-vise vers 2

Bålet knitrer, og kneika er så bratt.
Knus en knekket knapp!
Lek på knaus og knatt!
Knoker blir til saus. Og Hekne er så taus.
Men knytt et knippe! La Knoll og Tott få saus!