Kk: 16 Del i stavelser

Kk: 16 Del i stavelser

Skriv hvert ord med bindestrek mellom stavelsene, sånn som i eksemplet.

Kk: 16 Del i stavelser