Kk: 17 Les historien – side 22 av 53

Kk: 17 Les historien – side 22 av 53

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

En hest knegger, og en hund knurrer, en gutt plukker sopp, ei jente knipser og sier haha, og to gutter møtes. Barnetegning.

KN-vise vers 1

Hesten knegger og kneiser på en knaus.
Hunden knurrer mens Knøttet møter Klaus.
Knut, han knekker sopp og kniper av en knopp
mens Knuppen knipser og kniser uten stopp.