Gg: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /g/. Si /g/ for hvert klikk.

Gg: 4 Finn bokstav