Gg: 3 Velg riktig bilde

Gg: 3 Velg riktig bilde

Velg bildene som har lyden /g/ i ordet. Du kan klikke på lydknappen for å høre ordene.

Gg: 3 Velg riktig bilde