Dd: 13 Les ord – side 3 av 5

Dd: 13 Les ord – side 3 av 5

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Aud sitter på gulvet og leser et blad

disse
mindre
aldri
allerede
enda