Dd: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /d/. Si /d/ for hvert klikk.

Dd: 4 Finn bokstav