Dd: 3 Velg riktig bilde

Dd: 3 Velg riktig bilde

Velg bildene som har lyden /d/ i ordet. Du kan klikke på lydknappen for å høre ordene.

Dd: 3 Velg riktig bilde