Åå: 19: Fortell historien

Åå: 19: Fortell historien

Gjenfortell det du husker av historien. Gjør opptak, eller fortell til noen du kjenner.

Åå: 19: Fortell historien