Åå: 17 Les historien – side 1 av 8

Åå: 17 Les historien – side 1 av 8

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Åse rir raskt bortover enga. Det henger en sil i ei snor fra beltet. I vannet foran er en ål. Barnetegning.

Åse er ni år. Det er vår.
Åse må lime sålene sine.
Nå limer Åse sålene.
Så vil Åse ri om våren.
Når Åse vil ri, må Åse låse.
Åse låser låsen og rir. Det er sol.