Åå: 17 Les historien

Åå: 17 Les historien

Les fortellingen. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Åse rir raskt bortover enga. Det henger en sil i ei snor fra beltet. I vannet foran er en ål. Barnetegning.

Åse er ni år. Det er vår.
Åse må lime sålene sine.
Nå limer Åse sålene.
Så vil Åse ri om våren.
Når Åse vil ri, må Åse låse.
Åse låser låsen og rir. Det er sol.