Åå: 17 Les historien – side 2 av 8

Åå: 17 Les historien – side 2 av 8

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Til venstre er ei hettemåke i flukt og ei sildemåke på en stein. Til høyre svømmer to storlom i vannet i solnedgangen. Barnetegning.

Åse rir med en sil i ei snor.
Åse ser ei åre.
Åse ser måser og lom.