Åå: 17 Les historien – side 3 av 8

Åå: 17 Les historien – side 3 av 8

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Ålen ligger på gresset, og Åse har strukket ei snor på oversida for å måle lengden. Barnetegning.

Åse ser en vill ål.
Det er moro nå når ålen er i silen.

Åse måler ålen med ei reim.
Åse rir med ålen og silen i ei snor.