Åå: 17 Les historien – side 6 av 8

Åå: 17 Les historien – side 6 av 8

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Måren holder halen til ålen mellom tennene. Ålen henger ned. Barnetegning.

Måren vil mose ålen.

Måren river sår i ålen.
Måren vimser.

Så river måren mer i ålen.
er ålen inni måren.