Åå: 17 Les historien – side 7 av 8

Åå: 17 Les historien – side 7 av 8

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Åse rir i rolig gange. Hun ser trist ut. Barnetegning.

Åse rir mer.
Måren er i åsen ennå.
Åse ser månen.
Lårene er såre.

Mens Åse rir, minnes Åse ålen.
Åse er lei seg. Åse vil se ålen mer.