Åå: 17 Les historien – side 4 av 8

Åå: 17 Les historien – side 4 av 8

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Ålen ligger i en grunn dam, og måren står på kanten og gaper. Barnetegning.

Så ser Åse en mår i åsen.
Åse viser måren ålen.
Måren vil låne ålen.