Åå 7 Velg ord

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /å/. Noen O-er har også lyden /å/. Si /å/ for hvert klikk.

Åå 7 Velg ord