Åå: 4 Finn bokstav

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /å/. Si /å/ for hvert klikk.

Åå: 4 Finn bokstav