Velg øvelse

You may caper (eɪ-lyd 2)

Velg øvelse

You may caper (eɪ-lyd 2)

1 Lær sang

2 Sorter linjer

3 Fyll inn ord

4 Reparer sang